?????????? - Product of Malaysia.


FAKTA NUTRISI / NUTRITION FACTS
????????

  Setiap / Per100g Setiap Hidangan / Per Serving
?С??????
Sodium (as NA) ?? 20.2 mg 0.6 mg
Potassium (as K) ?? 2,745.4 mg 82.4 mg
Calcium (as Ca) ?? 910.1 mg 27.3 mg
Magnesium (as Mg) t 226.5 mg 6.8 mg
Iron (as Fe) ?? 35.9 mg 1.1 mg
Zinc (as Zn) п 9.1 mg 0.3 mg
Phosphorus (as P) ?? 308.1 mg 9.2 mg
Manganese (as Mn) ?? 9.2 mg 0.3 mg
Tenaga / Energy ???? 314 kcal / kcal 9 kcal / kcal
Jumlah Lemak / Total Fat
???
0.0 g 0.0 g
Kabohidrat / Carbohydrate
????????
71.1 g 2.1 g
Protin / Protein ?????? 7.5 g 0.2 g

 
 

Copyright (C) 2009-11 SYARIKAT TIANG KOON CHEONG. All Rights Reserved.

由于民间相传酒酿蛋的做法有很多种产后丰胸产品,质量有层次之分,所以喝不同质量层次的酒酿蛋,作用差异也会很大。粉嫩公主酒酿蛋创始人刘燕,祖上就自有一套很好的酒酿蛋的做法,代代相传,通过多年的沉积和堆集,相传到刘燕这一代产后丰胸方法,传统手艺做法与现代科学相结合,通过7年超长周期的研制,发明出了粉嫩公主酒酿蛋,发挥出了酒酿蛋的成效,成果了健康丰胸和内生养颜的必需品丰胸食物,赢得了万千亲们的力捧,获得了广阔丰胸界的共同认可,也因而发明晰粉嫩公主酒酿蛋的品牌专利粉嫩公主酒酿蛋