?????????? - Product of Malaysia.


FAKTA NUTRISI / NUTRITION FACTS
????????

  Setiap / Per100g Setiap Hidangan / Per Serving
?С??????
Sodium (as NA) ?? 59.1 mg 0.18 mg
Potassium (as K) ?? 1414.9 mg 42.43 mg
Calcium (as Ca) ?? 679.01 mg 20.37 mg
Magnesium (as Mg) t 223.3 mg 6.7 mg
Iron (as Fe) ?? 12.04 mg 0.36 mg
Zinc (as Zn) п 2.66 mg 0.08 mg
Phosphorus (as P) ?? 212.24 mg 6.37 mg
Manganese (as Mn) ?? 17.88 mg 0.54 mg
Tenaga / Energy ???? 359 kcal / kcal 10 kcal / kcal
Jumlah Lemak / Total Fat
???
0.0 g 0.0 g
Kabohidrat / Carbohydrate
????????
74.9 g 2.2 g
Protin / Protein ?????? 14.7 g 0.4 g

 
 

Copyright (C) 2009-11 SYARIKAT TIANG KOON CHEONG. All Rights Reserved.

粉嫩公主酒酿蛋是依据民间代代相传下来的一种食疗丰胸古方——酒酿蛋丰乳产品,通过现代科学制造而成。酒酿蛋的成效是使人体胸部天然吸收,到达一个彻底天然增大的作用胸下垂怎么办,酒酿蛋的配方才用的都是纯天然有机食物,因而产品无任何激素,没有任何副作用平胸怎么办。合适任何年龄阶段的人群服用,能够服用增大到满意的作用停止,随时停止使用都不会反弹丰胸产品